Emekli aylıklarına ‘özel endeks’ ayarı

COŞKUN ERGÜL Ankara – MHP’nin, 14. Olağan Büyük Kurultayı’nda kabul edilen, Türkiye’yi “Lider Ülke ve Süper Güç” yapma hedefi doğrultusunda hazırlanan programında, Türkiye’nin önümüzdeki öncelikli hedefinin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin özüne uygun, kapsayıcı, katılımcı, özgürlükçü, demokratik yeni sivil Anayasa’nın millete kazandırılması olduğu vurgulandı. 

Programda; petrol ve doğal gaz arama, çıkarma, taşıma, işletme ve pazarlama faaliyetlerinin bir merkezden yürütüleceği uluslararası piyasada rekabet edebilecek yapının tesis edileceğine işaret edildi; ayrıca, katma değeri yüksek ve teknoloji yoğun mallara ağırlık verilerek “Türk Malı” imajının yerleşmesi için tanıtım ve tasarım faaliyetlerinin destekleneceği belirtildi.  

Programda, milletvekili dokunulmazlığının, kamu vicdanının kabul edeceği makul esaslara bağlanması ve TBMM içerisindeki yasama ve denetleme faaliyetlerinin dışında kalan hususlardaki dokunulmazlıkların kaldırılması vurgusu yapıldı. 

Programda, hiçbir organ, makam, mercii veya kişinin yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremeyeceği kaydedildi; siyasi etik kurallarına uygun davranan Meclis’in tesis edilmesi amacıyla, Siyasi Etik Kanunu ile birlikte TBMM’de “Siyasi Etik Komisyonu” oluşturulması gerektiği vurgulandı. 

Refah artışı yansıtılsın 

Programda emekli aylıklarındaki artışların, genel enflasyon endeksi yerine, bu kesimin tüketim kalıplarını ve hayat standardını dikkate alan özel bir endekse göre yapılması, ayrıca, ekonomik büyümenin sağladığı refah artışının emekli aylıklarına yansıtılması, emeklilerinin aylık ödemelerinin yanında diğer ödemelerle de desteklenerek hayat şartlarına karşı korunması önerileri de yer aldı. 

‘Eşit değerde işe eşit ücret olmalı’

Devletin ayakta kalabilmesi için kazancın vergilendirilmesi kadar üretimin devamlılığının sağlanmasının da önemli olduğunun altının çizildiği programda, “Herkesin kazancına göre vergi ödediği, kayıt dışılığın önlendiği, nimette ve külfette eşitliği önceleyen adil bir vergi sisteminin inşası ile bunlara ilişkin etkin bir kapasite oluşturulması ekonomik uzlaşmada devletin sorumluluğu olacaktır. Kamu çalışanlarının statü, ücret ve unvan karmaşasının giderilmesine, eşit değerde işe eşit ücretin tesis edilmesine, işe alma, ilerleme ve yükselmenin objektif kriterlere bağlanmasına, liyakati esas alan bir düzenlemeye önem ve öncelik veriyoruz. ‘Liyakat Kurulu’ başta olmak üzere bu fonksiyonların etkin bir şekilde yerine getirilmesini mümkün kılacak kurumsal yapının oluşturulmasını gerekli görüyoruz” görüşleri dile getirildi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir